Sugar Industry

COCA-COLA HET SUIKER INGEVOER

DIE multinasionale koeldrankvervaardiger Coca-Cola Beverages (CCBSA) het suiker ingevoerterwyl plaaslike suikerboere deur eenvan die moeilikste tye in die bedryf sebestaan moes spook.

Die maatskappy het hierdie erkenning aan Landbouweekblad gemaak nadat die teenstortingsbeweging FairPlay inligting in dié verband bekom het.

CCBSA sê hy het ‘n “relatief klein” hoeveelheid suiker ingevoer asdeelvan sy “kommersiële imperatief” om suiker op “redelike kommersiële terme” tebekom.

Die maatskappy wou egternie sê hoeveel suiker hy ingevoer het nie, en ook nie van waar af nie omdat dit marksensitiewe en vertroulike inligting is.

Suiker kon weens ‘n administratiewe oorsigin die Ministerie van Finansies vir die sewe weke van 28 Julie tot 15 September verlede jaar tariefvry ingevoer word.

Me. Motshidisi Mokwena is CCBSA sehoof van reputasie en regulatoriesesake. Sy sê kragtens die voorwaardes waaronder die Mededingingstribunaal in 2016 die samesmelting goedgekeur het wat dié maatskappy tot gevolg gehad het, het die CCBSA onderneem om “voort te gaan én waar moontlik” die aanskaffing van plaaslike produksiemiddele, wat suiker insluit, te bevorder.

PRYSSTYGINGS

Sy regverdig diesuikerinvoer aan die hand van “beduidende, uitermatigemateriële prysstygings” in ‘n sektor wat reedsvoordeel trek uit tariefbeskerming. Verder het die suikerbelastingwat op 1April in werking getreehet, CCBSA en die bedryf voor “materiële uitdagings” te staangebring.

Mokwena het ook aangedui dat die CCBSA deelneem aan die gesprekke met die suikerbedryf deur die Departemente van Handel en Nywerheid en EkonomieseOntwikkeling. Die maatskappy het ook voorleggings gedoen aan die Kommissie vir Internasionale Handelsadministrasie (Itac) rakende die Suikervereniging (SASV) se versoek dat die dollar gebaseerde verwysingsprys vir suiker verhoog moet word van $566/ton tot $856/ton. Die nuwe verwysingsprys is egternet $680/ton.

– JOYLENE VAN WYK