Chicken Industry

SA en EU Pak Mekaar oor Hoender Invoe

SUID-AFRIKAANSE hoender produsente is doeltreffend en kan nooit tevrede weesmet ‘n situasie waarin groot hoeveelhede hoenderstukke aan die been ingevoer word nie.

Só sê mnr. Marthinus Stander, uitvoerende hoof van Country Bird Holdings en voorsitter van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging (SAPV) se braaihoender organisasie.

Hy het op ‘n media-inligting sessie van die FairPlay-teenstortingsbeweging gereageer op ‘n voorlegging deur amptenare van die Europese Kommissie se Pretoria-kantoor.

Me. Dessislava Choumelova, raadgewer oor onder meer landbou, handel en ekonomie, het gesêhulle probeer in goeder trou die Suid-Afrikaanse situasie verstaan, maar dat invoer na hul mening bloot die bedryf se bestaande probleme vererger het.

Sy en mnr. Massimo de Luca, eersteraad oor handel en ekonomie, het gesêhulle is ontevrede dat hul kant nie in die Suid-Afrikaanse media gestel word nie, dat die Europese Unie (EU) as die grootsondaar rakende invoer uitgesonder word, en datwoorde soos “stort” gebruik word, terwyl storting eers volgens prosedures van die Wêreldhandels organisasie bewys moet word.

Choumelova het gesê die pryse van EU-hoender is deurlopend hoër as dié van Amerika en Brasilië.

Sy het ook syfers genoem van EU-hoenderinvoer en gesêgroot geleenthede vir Suid-Afrika lê daarin, mitsdie land aan die EU sestreng voorwaardes ooronder meer voedsel veiligheid kan voldoen.

Stander het teruggekap en gesê die bedryf kan nooit tevrede wees met ‘n situasie soos verlede jaar nie, toe 244 000 ton hoenderagterkwarte ingevoer is, 80% vanuit Europa. “In Europa word 6-7% van jul (hoender-)verbruik ingevoer.

In Suid-Afrika is dit 26% tot 44%, na gelang daarvan of ‘n mens meganies ontbeende hoendervleis insluit.

Ek dink nie ons sal ‘n vriendskaplike verhouding met Europa kan hê terwyl invoer ons grootste ‘produsent’ in Suid-Afrika isnie. Julle sou nie tevrede gewees het as julle dieselfde situasie gehad het nie.

“Ons kan nie na die EU uitvoer nie. Ja,baie moet gedoenword. Ons saldit verwelkom asonsopbouende gesprekke kan hê,” het Stander gesê.

“As onston vir ton onbeperkte toegang het sodat ons dieselfde hoeveelheid hoenderborsies na Europa kan uitvoer aswat julle hoenderstukk e hierheen uitvoer, soudit diesituasievir jul plaaslike produsente ernstigverwring het.”

De Luca het gesêdaar isbaie wat gedoen kan word om die plaaslike bedryf te laat groei en dat die bedryf nie die skuld vir al sy probleme op invoer kan pak nie.

Wat handel tussen Suid-Afrika en die EU betref, was die totale in en uitvoer verlede jaar feitlik in balans, en Suid-Afrika is ‘n netto uitvoerder van landbouprodukte na die EU. “Ons is verreweg Suid-Afrika segrootstekliënt. Dit is ‘n kosbare verhouding wat ons moet koester.”

Mnr. Francois Baird, stigter van FairPlay, het gesêdie organisasieisnie gekantteen invoernie, maarteenstorting, en datstorting sedefinisie verbreed moet word.

FairPlay beywer hom daarvoor dat storting as ‘n strafregtelike oortreding beskou moetword en dat mense daaroor vervolg moet word.

– CARIEN KRUGER